Det finns hopp!
Blandteknik. 2 x 2 meter.
Uppdrag till Ulriksbergsskyrkan Växjö.
Back to Top