After Work med Junet AB personal. Vi startade med lyxiga wraps från Restaurang Hemma, skissade graffiti på papper och målade tillsammans på en plats-uppsatt vägg. 
Back to Top