Workshops med deltagare från Kulturskolan i Värnamo under våren 2022. 
Bildlektioner i graffitins formsättning, med övning i skuggning och ljus m.m. Efter avslutad skiss fick alla deltagare måla med färg direkt på väggen. 
Back to Top